Bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm thân tàu biển, tàu sông, tàu ven biển và tàu đánh cá

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền

Đối tượng bảo hiểm Tất cả các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, và vùng biển Việt Nam. Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm tổn thất, thiệt hại của tàu khi tàu tham gia một trong 2 điều kiện bảo hiểm dưới đây: Điều kiện A ...

Xem chi tiết

Bảo hiểm TNDS Chủ tàu biển (P&I)

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền

Phạm vi bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm P&I phụ thuộc vào Quy tắc bảo hiểm (Rules) của từng Hội P&I cho từng năm bảo hiểm tương ứng.   Đối tượng bảo hiểm Tất cả thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm ...

Xem chi tiết

Bảo hiểm thân tàu biển

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền

Đối tượng bảo hiểm Tất cả thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế   Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ...

Xem chi tiết

Bảo hiểm TNDS Chủ tàu sông, tàu ven biển và tàu cá

bảo hiểm, hàng không, vni, vũng tàu, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vni, bảo hiểm vũng tàu, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bao hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm con người, bà rịa vũng tàu, vni vũng tàu, mua bảo hiểm, trách nhiệm, dân sự, doanh nghiệp, bảo hiểm hàng hóa, cháy nổ, kỹ thuật, tín dụng, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tàu thuyền

Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không phải là người thuê tàu chuyến) … phải bồi thường theo luật định. Phạm vi bảo hiểm Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt và các khiếu nại ...

Xem chi tiết
Hotline: 0901 25 69 25
Nhắn tin Zalo
Gọi ngay